BrandingNITE este un eveniment organizat de S.C. Brandium Incorporated S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Mihai Viteazul, nr. 1 G, Bl 2, et 4, ap 27 , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/267/2017, Cod Unic de Înregistrare RO37056728.
Date de contact Brandium Incorporated: +40 772 274 313, contact@brandingnite.com.

Costul participării

Participarea la eveniment este condiționată de achiziționarea unui bilet online sau de la locație.

Achiziționarea biletelor la locație (menționată pe website), va fi valabilă numai în ziua evenimentului. Prețurile biletelor sunt afișate pe website, fiind exprimate în euro, cu TVA inclus. În momentul sosirii la eveniment, fiecare participant va prezenta biletul în variantă mobilă sau print (care să conțină codul său unic, QR code) și va primi un bilet print care va include beneficii în cadrul evenimentului. Biletele achiziționate online, deși vor preciza numele participantului, nu sunt nominale, putând fi așadar, transmisibile. Biletele nu sunt returnabile.

Răspundere

Brandium Incorporated S.R.L. își rezervă dreptul de a aduce modificări programului, de a modifica sau elimina texte, imagini, hyperlinkuri de pe brandingnite.com și de a modifica prețurile și descrierile evenimentului, speakerilor sau a programului.

Este responsabilitatea fiecărui utilizator să ofere informații actuale și corecte pentru validitatea biletului său și pentru primirea informațiilor referitoare la eveniment.

Participanții la BrandingNITE sunt pe deplin răspunzători de siguranța bunurilor personale.

Asigurări individuale

Brandium, Incorporated SRL, nu este responsabil pentru oferirea serviciilor de asistentă medicală, dentară sau a serviciilor de ambulanță, în cadrul evenimentelor sale. Organizatorul recomandă cu insistență participanților să încheie o asigurare medicală și de călătorie cuprinzătoare, specifică situației lor (dacă sunt sau nu rezidenți români, dacă participarea lor implică deplasarea cu avionul, etc). Brandium, Incorporated SRL nu își asumă nicio responsabilitate de orice natură pentru vătămări corporale, moarte, pierderi sau pagube materiale ale participanților, indiferent de originea acestora.

Confidentialitate

În momentul înregistrării, organizatorul va reține detaliile relevante într-o listă de participanți, incluzând informații generale, precum: nume, prenume, companie, telefon și adresă de e-mail. Brandium, Incorporated poate folosi aceste detalii pentru a informa actualii participanți în legătură cu evenimentul sau alte acțiuni ale companiei, prin e-mail. Aceste detalii pot fi de asemenea disponibile pentru părțile direct legate de BrandingNITE.

Participanții se pot dezabona de la lista de newsletter în momentul în care nu mai doresc să primească astfel de informații.

Organizatorul recunoaște importanța siguranței datelor personale, precum și a tranzacțiilor electronice. Toate informațiile legate de datele personale ale utilizatorilor sunt tratate ca date confidențiale.

Brandium, Incorporated SRL nu este răspunzător pentru întârzierea sau neîndeplinirea obligațiilor sale, datorate unor evenimente de forță majoră, imprevizibile și de neînlăturat. Întârzierea sau neîndeplinirea obligațiilor din motiv de forță majoră nu va fi considerată ca o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Dacă aveți întrebări cu referire la acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați.